Announcement:

Invitation to EDUCCON 2018

The world is changing and developing based on knowledge.

Information society produces new values and roles.

Industry 4.0 will be shaped by concrete steps to take in education.

Leading theme of EDUCCON 2018 has been determined “Education 4.0” with the aim of drawing attention to the educational needs of societies that experience Industry 4.0.

We kindly invite scholars, educators, industry representatives, educational managers and students who are eager to share their proposals, methodology and practices based on novel approaches, and the other stakeholders who privilege education as the primary concern to EDUCCON 2018.

Conference programme will comprise of keynote speeches, oral presentations, panels, special sessions, open lesson sessions, and activities that offer technological development presentations.

Keynote speeches and papers to be presented in EDUCCON 2018 will be published in an international book entitled “Education 4.0 Studies”.

In addition, selected papers will be recommended for publication in Turkish Journal of Education (indexed in WoS ESCI).



EDUCCON AWARDS:

Best Paper Awards: Three recipients will be rewarded.

Teacher Paper Awards : Three teacher recipients will be rewarded.

Thesis Presentation Awards: Three thesis presentations with a focus on Education 4.0 will be rewarded.

All awards will be announced and presented by EDUCCON Sponsors at closing ceremony of EDUCCON 2018.


 

EDUCCON 2018 TOPICS

Topics of interest in EDUCCON 2018 include, but are not limited to, the following subthemes:

Connection between Education 4.0 and Industry 4.0

21st Century Skills

Learning Strategies

Instructional Designs

Scientific Methods and Innovation Processes

 


EDUCCON 2018’e Davet

Dünya  bilgiye dayalı bir şekilde değişmekte ve gelişmektedir.

Bilgi toplumu, yeni değerler ve roller oluşturmaktadır.

Endüstri 4.0 eğitim alanında atılacak somut adımlarla şekillenecektir.

EDUCCON 2018, Endüstri 4.0 paradigmasının ihtiyacı olan insan kaynağının yetiştirilmesi yanında,  Endüstri 4.0 gerçeğiyle yaşayan toplulukların eğitim ihtiyacına dikkat çekmek için temasını Eğitim 4.0 olarak belirlemiştir.

Eğitim 4.0 özelinde yenilikçi yaklaşımlarla oluşan öneri, yöntem ve uygulamalarını paylaşmak isteyen; bilim insanlarını, eğitimcileri, endüstri temsilcilerini, eğitim yöneticilerini, öğrencileri ve “Eğitim birinci meselemizdir” diyen herkesi EDUCCON 2018 e konuşmacı ve katılımcı olarak davet ediyoruz.

Educcon 2018 konferans programı davetli konuşmalar, bildiri sunumları, paneller, özel oturumlar, açık ders uygulamaları ve teknoloji sunumlarının yer aldığı etkinliklerden oluşacaktır.

EDUCCON 2018 kapsamında sunulacak olan bildiriler ve davetli sunumlar, “Eğitim 4.0 Çalışmaları” isimli uluslararası kitapta yayınlanacaktır.

Ayrıca bilim kurulu tarafından seçilen sunumlar Turkish Journal of Education (WoS – ESCI)’ da yayınlanmak üzere tavsiye edilecektir.



EDUCCON ÖDÜLLERİ

En İyi Bildiri Ödülü: EDUCCON 2018 Bilim Kurulu tarafından  en iyi üç bildiriyi sunan çalışmanın sahipleri  ödüllendirilecektir.

Öğretmen Ödülü: EDUCCON 2018 kapsamında sunumları kabul edilen ve sunum yapan ilk üçe giren öğretmenlerin sunumları ödüllendirilecektir.

Tez Ödülü: Tez konusu Eğitim 4.0 kapsamına giren en iyi ilk üç tez bildirisi sunumları ödüllendirilecektir.

Ödüllerin ilanı ve takdimi EDUCCON 2018 konferansı kapanış oturumunda yapılacaktır.


EDUCCON 2018 KONULARI

EDUCCON 2018 alt temaları, sınırlı olmamakla birlikte, aşağıdaki konulardan oluşmaktadır.

Eğitim 4.0 – Endüstri 4.0 ilişkisi

21. Yüzyıl becerileri

Öğrenme yöntemleri

Öğretim tasarımları

Bilimsel yöntem ve inovasyon süreçleri

 


IMPORTANT DATES

Conference Venue: Ankara University ATAUM Conference Center, Ankara, Turkey

Proposal Submission Dates: 30 April 2018 – 20 August 2018

Conference Dates: 27 – 28 September 2018

EDUCCON 2018 Proceedings, Education 4.0 Studies Publication Date: 10 October 2018

Deadline for Camera Ready Submission for journal publication to www.turje.org (Only invited studies): 30 October 2018

Publication Date (after peer review by TURJE) in 2019

 

EDUCCON 2018 Participation is open to everyone and free of charge.

EDUCCON 2018’e katılım, konuya ilgi duyan herkese açık ve ücretsizdir.