Announcement:

EDUCCON 2018 Invitation

Dünya  bilgiye dayalı bir şekilde değişmekte ve gelişmektedir.

Bilgi toplumu, yeni değerler ve roller oluşturmaktadır.

Endüstri 4.0 eğitim alanında atılacak somut adımlarla şekillenecektir.

EDUCCON 2018, Endüstri 4.0 paradigmasının ihtiyacı olan insan kaynağının yetiştirilmesi yanında,  Endüstri 4.0 gerçeğiyle yaşayan toplulukların eğitim ihtiyacına dikkat çekmek için temasını Eğitim 4.0 olarak belirlemiştir.

Eğitim 4.0 özelinde yenilikçi yaklaşımlarla oluşan öneri, yöntem ve uygulamalarını paylaşmak isteyen herkesi EDUCCON 2018 e davet ediyoruz.

EDUCCON 2018 alt temaları sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki konulardan oluşturmaktadır.

  • Eğitim 4.0 – Endüstri 4.0 ilişkisi
  • 21. Yüzyıl becerileri
  • Öğrenme yöntemleri
  • Öğretim tasarımları
  • Bilimsel yöntem ve inovasyon süreçleri
English