EDUCCON 2020

author

Elif Nihan Yılmaz

Secretary of TURJE

Middle East Technical University

Büşra Akyüz

Research Asistant

Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Education

Practical Explanation of APA Style in Studies

Araştırmalarda APA Stili Kullanımının Uygulamalı Anlatımı

Training Session ID: EDUCCON2020-TR-11

Content

The American Psychological Association is a scientific and professional organization representing psychology studies in the United States. The abbreviation APA comes from the initials of the English name of this association. The APA format is one of the widely used reference citation methods, especially in academic studies in the field of social sciences. Therefore, it is widely known and used by many scientists.

As it is known, more academic studies are carried out every day. In these scientific studies, many contributions are made in every different field. In such academic studies, there is a need to use a common language, as it will cause complexity for every scientist to act on his own mind and write the studies in this direction. At this point, the APA format is preferred as a common language. Many scientific journals and publishing houses around the world request the studies they will accept in accordance with the APA format, whose writing rules are updated periodically. Apart from theoretical articles, the APA format is also used in term papers, research reports, experimental studies, case studies. The format will be focused on in detail, current versions (6 AND 7) will be discussed, mistakes made in the studies and points to be considered will be given in detail with examples.

İçerik

American Psychological Association (Amerikan Psikoloji Birliği), Amerika Birleşik Devletlerinde psikoloji çalışmalarını temsil eden bilimsel ve profesyonel bir kuruluştur.APA kısaltması bu birliğin ingilizce isminin baş harflerinden gelmektedir. APA formatı özellikle sosyal bilimler alanındaki akademik çalışmalarda çokça kullanılan Kaynak gösterme yöntemlerinden birisidir. Bundan dolayı birçok bilim insanı tarafından yaygın olarak bilinmekte ve kullanılmaktadır.

Bilindiği üzere her geçen gün daha fazla akademik çalışma gerçekleştirilmektedir. Yapılan bu bilimsel çalışmalarda farklı her alana birçok katkı sağlanmaktadır. Bu gibi akademik çalışmalarda her bilim insanının kendi kafasına göre hareket edip çalışmaları bu yönde yazıya dökmesi karmaşıklığa yol açacağından ortak bir dil kullanılması ihtiyacı vardır.Böylelikle literatür taramaları daha hızlı yapılıp Kaynaklar da daha verimli şekilde incelenebilmektedir. APA formatı bu noktada ortak dil olarak tercih edilmektedir. Dünyadaki birçok bilimsel dergi ve yayınevi de, bünyelerine kabul edecekleri çalışmaları, yazım kuralları belirli aralıklarla güncellenmekte olan APA formatına uygun bir şekilde istemektedir.APA formatı teorik makaleler haricinde ayrıca dönem ödevlerinde, araştırma raporlarında, deneysel çalışmalarda, vaka çalışmalarında da kullanılmaktadır.Bu eğitim oturumunda APA formatına tüm detaylarıyla odaklanılacak,gücel sürümler (6 ve 7) ele alınacak, çalışmalarda yapılan yanlışlar ve dikkat edilmesi gereken noktalar örneklerle detaylı bir şekilde verilecektir.

Language Dil

Türkçe

Resources Kaynaklar

American Psychology Association (n.d.). Style and grammar guidelines. Retrieved from https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines Purdue Writing Lab. (n.d.). APA Overview and Workshop // Purdue Writing Lab. Retrieved November 08, 2020, from https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_overview_and_workshop.html Spicer, A. (2019). Why we “speak” APA in academics. Retrieved from https://csuglobal.edu/blog/what-is-apa-style-and-why-is-it-important Knoll, M. (2012). The importance of APA style: giving credit to get credit. College Life Blog. Retrieved from https://www.rasmussen.edu/student-experience/college-life/the-importance-of-apa-style-giving-credit-to-get-credit Duman, Ç. (2020). APA yazım kuralları ve Kaynak gösterme biçimi. [APA writing rules and citation rules] Retrieved November 08, 2020, from https://www.researchgate.net/publication/339145015_APA_Yazim_Kurallari_ve_Kaynak_Gosterme_Bicimi

Duration Süre

40 '

Audience Limit Katılımcı Sınırı

30

Resume Kısa Özgeçmiş

Elif Nihan Yılmaz;

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 2. Sınıf öğrencisiyim. Ayrıca TURJE (Turkish Journal of Eduaction) sekreterliği yapmaktayım.

Büşra Akyüz;

Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü mezunuyum. Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi Eğitim Yönetimi yüksek lisans öğrencisiyim. Ayrıca Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde araştırma görevlisiyim.

Accepted Participants

 • Kumru Döne, PhD. Student
 • Furkan Çakmak, Teacher
 • Engr Majid Ali , Assist. Prof. Dr.
 • Sungurtekin Erdi, Msc. Student
 • Ceren Kahraman , Teacher
 • Gülşah Sarıkaya, Teacher
 • Nurgül Bekdemir, PhD. Student
 • Emine Hapeloğlu İlişe, Teacher
 • Cemile Doğruluk, PhD. Student
 • Serap Gülle, Msc. Student
 • Ayça, Msc. Student
 • Namood-e- Sahar, Other
 • Kadriye Bayram, Dr.
 • Nurdan Çamlıbel, Msc. Student
 • Gökhan Sontay, Teacher
 • İzel Aslan, Msc. Student
 • Begüm Özmusul, PhD. Student
 • Seçil Kar, PhD. Student
 • Halil S. Varol, Teacher
 • Fatma Nur Arasan, Teacher
 • Guler Bayramova, Teacher
 • Aynur Axundova, Teacher
 • Rumeysa Nur Aydöner, Msc. Student
 • Birnur Koçtürk Söğüt, Teacher
 • Samet Kaynak, PhD. Student
 • ALİ Kurtuldu, Teacher
 • Serap Gülle, Msc. Student

Join Link

Join Training Sessions