EDUCCON 2020

author

Kıymet Selvi

Prof. Dr.

Kıymet Selvi Eğitim Destek ve Danışmanlık Şirketi

Self-Directed Learning Skills” Training for Teachers

Öğretmenler için “Kendi Kendine Öğrenme Becerileri” Eğitimi

Training Session ID: EDUCCON2020-TR-10

Content

Self-Directed learning can be defined as learning preferences that require students to take responsibility for their own learning in different learning environments, manage their learning processes, be equipped with affective and cognitive skills needed for realizing this learning process and aim continuity in learning (Küçüker & Selvi 2016, 168).

In order for Self-Directed Learning to take place, the learner must have acquired the skills of Self-Directed Learning. Self-Directed Learning skills consist of two sub-skills groups such as;

 • Self-Directed Learning Preparation Skills
 • Self-Directed Learning Implementing Skills
Individuals who can use these skills to a large extent are Self-Learning individuals and will continue their lifelong learning without any help from anyone inside and / or outside the education system.

In schools, it is very easy for teachers to teach these skills to students through lessons. Teaching these skills in schools will support schools to become educational institutions. However, teachers themselves have to be sufficient about SDLS in order to be able to provide the students with SDLS.

Since SDLS is not attained to teachers in teacher training programs, these skills should be acquired by teachers while continuing their profession. Within the scope of teaching these skills to teachers, firstly, teachers should learn SDLS and then teach their students. The purpose and scope of the "Self-Learning Skills" trainings planned for teachers will be explained under the following headings.

 • Training 1: Introducing SDL Skills
 • Training 2: Application and Evaluation of SDL Scales for Students
 • Training 3: Teaching SDL Skills to Students During the Teaching of Courses

İçerik

Kendi kendine öğrenme; öğrenenin kendisine uygun olan farklı öğrenme ortamlarında kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alması ve yönlendirebilmesi temeline dayanan ve öğrenenin bu süreci etkili gerçekleştirebilmesi için gerekli olan bilişsel ve duyuşsal özelliklere sahip olmasını gerektiren, öğrenmede sürekliliği amaçlayan bir öğrenme türü olarak tanımlanabilir (Küçüker ve Selvi 2016, 168).

Kendi kendine öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrenin Kendi Kendine Öğrenme Becerilerini kazanmış olması gerekir. Kendi kendine öğrenme becerileri;

 • Kendi Kendine Hazırlık Becerileri
 • Kendi Kendine Öğrenmeyi Yürütme Becerileri
olmak üzere iki alt beceri grubundan oluşmaktadır. Bu becerileri büyük ölçüde kullanabilen bireyler Kendi Kendine Öğrenen bireyler olup eğitim sistemi içinde ve/veya dışında hiç kimseden yardım almadan yaşamboyu öğrenmesini sürdürecektir.

Okullarda öğretmenler dersler aracılığı ile bu becerileri öğrencilere kazandırması oldukça kolaydır. Bu becerilerin okullarda kazandırılması okulların eğitsel kurumlar olmasını destekleyecektir. Ancak, öğretmenlerin okullarda KKÖB öğrencilere kazandırabilmeleri için kendilerinin KKÖB hakkında yeterli olması gerekmektedir.

Eğitim Fakültesi programlarında öğretmenlere KKÖB kazandırılmadığı için öğretmenlerin mesleklerini sürdürürken bu becerilerin onlara kazandırılması gerekmektedir. Öğretmenlere bu becerilerin kazandırılması kapsamında öncelikle öğretmenlerin KKÖB öğrenmeleri daha sonra ise öğrencilerine öğretmeleri gerekir. Öğretmenler için planlanmış olan “Kendi Kendine Öğrenme Becerileri” eğitimlerin amaç ve kapsamı” aşağıdaki başlıklar altında açıklanacaktır.

 • Eğitim 1: KKÖ Becerilerinin Tanıtılması
 • Eğitim 2: Öğrencilere KKÖB Ölçeklerinin Uygulanması ve Değerlendirilmesi
 • Eğitim 3: Derslerin Öğretim Sırasında Öğrencilere KKÖ Becerilerinin Öğretilmesi

Language Dil

Türkçe

Resources Kaynaklar

Gündüz, G. F. ve K. Selvi (2016). Developing a “self-directed learning implementation skills scale for primary school students: Validity and reliability analysis, AGATHOS, Volum 7, Issue 1, 103-124. Gündüz, G.F. ve K. Selvi. (2016). Developing a “self-directed learning preparation skills scale for primary school students”: Validity and reliability analyses. Universal Journal of educational Research, 4(10): 2323-2340. Küçüker, G. F. & Selvi, K. (2016). İlkokul öğrencilerinin kendi kendine öğrenme becerilerinin geliştirilmesine yönelik öğretici destekli bir model (İÖDKKÖM) önerisi. Eğitim ve Bilim, 41(185), 167-198. Selvi, K. (2020). Kendi Kendine Öğrenme, (Ed. Kıymet Selvi), Pegem Akademi, 2. Baskı. Ankara. www.kiymetselvi.com

Duration Süre

40 '

Audience Limit Katılımcı Sınırı

30

Resume Kısa Özgeçmiş

Prof. Dr. Kıymet SELVİ Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Eğitim Programları ve Öğretim alanından 1980 yılında Lisans, 1984 yılında Yüksek Lisans ve 1996 yılında Doktora programını ve bilgisayar programcılığı eğitimi tamamlamıştır.

SELVİ Bilgisayar Programcısı ve Sistem Analisti olarak on yıl görev yaptıktan sonra 1994-1997 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde; 1997-2018 yılları arasında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinde Yard. Doç. Dr., Eğitim Fakültesinde Yard. Doç. Dr., Doç. Dr. ve Prof. Dr. olarak görevini sürdürürken 2018 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrılırmıştır. Eylül 2019’da Kıymet Selvi Eğitim Destek ve Danışmanlık adlı işletme kurmuştur.

SELVİ toplam on üç ödül ve teşvik almış, on projede koordinatör ve araştırmacı olarak görev yapmıştır. Toplam 45 makalesi, uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulmuş toplam 55 bildirisi, İngilizce ve Türkçe on altı kitap bölümü, altı kitabı olup bir dergide baş editörlük görevi yürütmüştür. Eğitim programları ve öğretim, e-öğrenme, uzaktan eğitim, kendi kendine öğrenme, kurumsal ve bireysel bazda eğitsel danışmalık konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

Accepted Participants

 • Ece Özdemir, PhD. Student
 • Hayal Arkan, Teacher
 • Tacettin Açıkgöz, PhD. Student
 • Necati Yaman, Teacher
 • Sevim Kapancı, Teacher
 • Selma Sarıoğlu, Teacher
 • Halil Erbil Güner , Msc. Student
 • Yeliz Uludağ, Teacher
 • Bilge Başak Fidan, Bs. Student
 • Koray Karasekreter, Teacher
 • Bahar Dirmilli, Bs. Student
 • Engr Majid Ali , Assist. Prof. Dr.
 • Sungurtekin Erdi, Msc. Student
 • Ceren Kahraman , Teacher
 • Nurgül Bekdemir, PhD. Student
 • Sinem Düzel, Msc. Student
 • Emine Hapeloğlu İlişe, Teacher
 • Cemile Doğruluk, PhD. Student
 • Serap Gülle, Msc. Student
 • Ayça, Msc. Student
 • Namood-e- Sahar, Other
 • Kadriye Bayram, Dr.
 • Cansu Öztürk, Teacher
 • Gülşah Sever, Assist. Prof. Dr.
 • Zeynep Bülbül, Teacher
 • İzel Aslan, Msc. Student
 • Begüm Özmusul, PhD. Student
 • Halil S. Varol, Teacher
 • Fatma Nur Arasan, Teacher
 • Guler Bayramova, Teacher
 • Aynur Axundova, Teacher
 • Rumeysa Nur Aydöner, Msc. Student
 • Birnur Koçtürk Söğüt, Teacher
 • Samet Kaynak, PhD. Student
 • Ali Kurtuldu, Teacher
 • Fatma Nur Sarıaltın, Teacher

Join Link

Join Training Sessions