EDUCCON 2020

author

Kader ARKAN SEZGİN

Dr.

Millî Eğitim Bakanlığı Türkiye

Practices for Developing Thinking Skills

Düşünme Becerilerini Geliştirme Uygulamaları

Training Session ID: EDUCCON2020-TR-09

Content

Although thinking skills is a concept that includes many skills, it is seen that it includes four main skills in the definitions frequently encountered in the literature. Creative thinking, problem solving, critical thinking, and decision making are the underlying skills of thinking skills. It is seen that many developed and developing countries put emphasis on thinking skills training in education programs that are shaped according to today's educational needs. Providing students with thinking skills means ensuring meaningful learning takes place. The knowledge gained through thinking is transformed from part to whole and adapted to the environments.

Students' effective thinking power; It is directly related to their behaviors such as analysis and synthesis, making hypotheses, making comments, making objections, preparing models and evaluating. Looking at the characteristics sought in successful individuals in the 21st century, it is seen that individuals who can think creatively, who are successful in solving real-life problems, who can question and criticize, and who can use their decision-making skills effectively are considered successful. The primary aim of this workshop is to reveal the concept of thinking skills in conceptual and theoretical dimensions. Then, methods and techniques that develop creative thinking, problem solving, critical thinking and decision-making skills to be used in classroom practices will be mentioned. We aim to increase the awareness and knowledge level of teachers and teacher candidates about gaining thinking skills and to contribute to their competencies in thinking skills practices that should be started from an early age.

İçerik

Düşünme becerileri birçok beceriyi içinde barındıran bir kavram olmakla birlikte literatürde sıklıkla karşılaşılan tanımlamalarda dört ana beceriyi içerdiği görülmektedir. Yaratıcı düşünme, problem çözme, eleştirel düşünme ve karar verme düşünme becerilerinin temelindeki becerilerdendir. Günümüz eğitim ihtiyaçlarına göre şekillenen eğitim programlarında gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin düşünme becerileri eğitimi üzerinde önemle durduğu görülmektedir. Öğrencilere düşünme becerilerini kazandırmak, anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamak demektir. Düşünme ile kazanılan bilgiler parçadan bütüne dönüştürülür ve ortamlara uyarlanır.

Öğrencilerin etkili düşünme gücü; onların analiz ve sentez yapabilme, hipotezler kurabilme, yorum getirebilme, itiraz edebilme, model hazırlama ve değerlendirme gibi davranışları göstermeleri ile doğrudan bağlantılıdır. 21. yüzyılda başarılı bireylerde aranan özelliklere bakıldığında yaratıcı düşünebilen, gerçek hayat problemlerini çözmede başarılı, sorgulayabilen ve eleştirme gücüne sahip, bununla birlikte karar verme becerisini etkili kullanabilen bireyler başarılı olarak değerlendirildiği görülmektedir. Bu atölyenin öncelikli amacı düşünme becerileri kavramını kavramsal ve kuramsal boyutta ortaya koymaktır. Ardından sınıf içi uygulamalarda kullanılacak yaratıcı düşünme, problem çözme, eleştirel düşünme ve karar verme becerilerini geliştiren yöntem ve tekniklerden söz edilecektir. Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının düşünme becerilerini kazandırma konusunda farkındalıklarını ve bilgi düzeylerini arttırarak küçük yaşlardan itibaren başlaması gereken düşünme becerileri uygulamaları ile ilgili yeterliklerine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Language Dil

Türkçe

Resources Kaynaklar

Barak, M. (2006). Teaching methods for systematic inventive problem-solving: evaluation of a course for teachers. Research in Science & Technological Education, 24(2), 237–254. Baysal, Z. N. (2005). Hayat bilgisi/Sosyal bilgiler öğretiminde probleme dayalı öğrenme için problem durumları oluşturma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(3), 471-485. Beyer, K. B. (1991). Teaching thinking skills: A handbook for elementary school teachers. Boston, USA: Allyn and Bacon. Bingham, A. (1998). Çocuklarda problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi. (F. Oğuzkan, Çev.). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. Cropley, A. (2001). Creativity in education-learning. London: Kogan Page. Curtis, A.S. (1995). Doğanay, A. ve Sarı, M. (2012). Düşünme dostu sınıf ölçeği (ddsö) geliştirme çalışması. İlköğretim Online, 11(1), 214-229. Sak, U. (2014). Yaratıcılık: Gelişimi ve geliştirilmesi. Ankara: Vize.

Duration Süre

60 '

Audience Limit Katılımcı Sınırı

30

Resume Kısa Özgeçmiş

Dr. Kader ARKAN SEZGİN 2008 yılında Marmara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 2011 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı alanında yüksek lisansını tamamladı. 2019 yılında ise Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünden Düşünme Becerileri Eğitimi üzerine yaptığı araştırma ile doktora tezini tamamlayarak doktor unvanını almaya hak kazandı, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde pek çok araştırma, geliştirme projesinde yer almakta, 2019 yılından bu yana da İstanbul Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Merkezi müdür yardımcılığı görevini yerine getirmektedir. Düşünme becerileri programlarının geliştirilmesi, özel yetenekli öğrencilerde yaratıcılık gibi konularda araştırmalar yapmaya devam etmektedir.

Accepted Participants

 • Elif Demirkapilar , Teacher
 • Filiz Arzu Yalın, PhD. Student
 • Eslem Çolak, Bs. Student
 • Sami Sezer Arbağ, Teacher
 • Zeher Dilek Öztürk , PhD. Student
 • Ayça Türksal , Msc. Student
 • Halil Varol, Dr.
 • Halil Erbil Güner , Msc. Student
 • Yeliz Uludağ, Teacher
 • Bilge Başak Fidan, Bs. Student
 • Necati Yaman, Teacher
 • Koray Karasekreter, Teacher
 • Sevim Kapancı, Teacher
 • Engr Majid Ali , Assist. Prof. Dr.
 • Ceren Kahraman , Teacher
 • Nurgül Bekdemir, PhD. Student
 • Emine Hapeloğlu İlişe, Teacher
 • Cemile Doğruluk, PhD. Student
 • Serap ülle, Msc. Student
 • Namood-e- Sahar, Other
 • Kadriye Bayram, Dr.
 • Gülşah Sever, Assist. Prof. Dr.
 • İzel Aslan, Msc. Student
 • Begüm Özmusul, PhD. Student
 • Fatma Nur Arasan, Teacher
 • Guler Bayramova, Teacher
 • Aynur Axundova, Teacher
 • Rumeysa Nur Aydöner, Msc. Student
 • Birnur Koçtürk Söğüt, Teacher
 • Samet Kaynak, PhD. Student
 • Ali Kurtuldu, Teacher
 • İsmetcan Kara, Teacher
 • Cengiz Şahan, Teacher
 • Merve İrengü, Teacher
 • Saadet Doğru, Teacher
 • Gonca Gül Domaç, Teacher
 • Hande Gül Çelik, Other
 • Fatma Nur Sarıaltın, Teacher

Join Link

Join Training Sessions