EDUCCON 2020

author

Utku KOSE

Assoc. Prof. Dr.

Suleyman Demirel University

Educational Data Literacy in the 21st Century

21. Yüzyılda Eğitsel Veri Okuryazarlığı

Training Session ID: EDUCCON2020-TR-07

Content

Rapid developments within the scope of information and communication technologies have caused these technologies to become primary parts of our lives. So that we have devoted our daily lives to be interacting with the mobile devices and accessing information over the Web. However, the increasing use of technology also leads to the formation of a virtual world where information is kept as data stacks. At this point, accessing the needed information and using that information accordingly also require some background literacy experiences. It is clear that the current situation requires societies to host individuals with Data Literacy capabilities, in order to deal with that situation. At this point, Data Literacy has caused the rise of the concept: Educational Data Literacy, which is an effective tool of educational environments. Educators’ and learners’ encounter with interactive environments in the virtual world require them to have certain skills on how to blend and analyze the information they are encountering in in both real and the virtual world, and how to give meaning to this information via current tools. Educational Data Mining is a concept that emerged as a result of such needs. Although it is an up-to-date concept, evaluating the benefits and applications within the framework of that concept is extremely important in terms of educational strategies. Moving from the explanations so far, this training aims to provide an evaluation of the Data Literacy of the 21st Century, from the perspectives by the educators, and draw a picture of the near and distant future, which are both important at the time of new normal appeared with the COVID-19 issue. The training will be ensuring an effective discussion platform regarding foundations, applications and future potentials of Data Literacy, thanks to active participation by all educators and students coming from different departments of schools and universities. One of the most important objectives of the training is to create an effective knowledge sharing environment about how to obtain high-level benefits of Data Literacy in the educational processes reached to personalized and massive characteristics.

İçerik

Bilgi ve iletişim teknolojileri kapsamında meydana gelen hızlı gelişmeler, bu teknolojilerin hayatımızın sıradan parçaları haline gelmesine sebep olmuştur. Öyle ki, günlük hayatımızı büyük oranda mobil cihazlarımızla etkileşmeye ve Web adı verilen ortamdaki bilgilere ulaşmaya ayırmış durumdayız. Ancak artan teknoloji kullanımı, bilginin veri yığınları halinde tutulduğu bir sanal dünyanın oluşmasına da sebebiyet vermektedir. Bu noktada ihtiyaç duyulan bilgiye olan erişim ve bu bilgiyi kullanabilme süreçleri birtakım okuryazarlık tecrübelerine de ihtiyaç duymaktadır. Mevcut durum, toplumların, bu değişimlere ayak uydurabilmesi için Veri Okuryazarlığı olan bireyleri ihtiva etmesini gerekli kılmaktadır. Bu noktada Veri Okuryazarlığı, eğitim ortamlarının etkin bir aracı olarak Eğitsel Veri Okuryazarlığı kavramının oluşmasına olanak sağlamıştır. Gerek eğitimcilerin gerekse öğrenenlerin sanal dünyadaki etkileşimsel ortamlara maruz kalması hem gerçek dünya hem de sanal dünyada karşı karşıya kaldıkları bilgileri nasıl harmanlayıp analiz edebileceklerine ve yine güncel araçlarla nasıl anlamlandırabileceklerine ilişkin birtakım becerilere sahip olmasını gerektirmektedir. Eğitsel Veri Madenciliği işte bu tür ihtiyaçların bir sonucu olarak ortaya çıkmış bir kavramdır. Güncel bir kavram olmasına karşın, bu kavram çerçevesindeki faydaların ve uygulamaların değerlendirilmesi de eğitsel stratejiler açısından son derece önemlidir. Söz konusu açıklamalardan hareketle bu eğitim sürecinde, 21. Yüzyılda Veri Okuryazarlığı kavramının eğitimciler gözünde bir tür değerlendirilmesi yapılacak olup, özellikle COVID-19 süreci ile birlikte ortaya çıkan yeni normaller altında yakın ve uzak geleceğin bir resmi çizilecektir. Eğitim süreci, okullardan üniversitelere; farklı alanlardaki bütün eğitici ve öğrenenlere Veri Okuryazarlığı’nın temelleri, uygulamaları ve gelecek potansiyelleri hakkında etkin bir tartışma ortamının oluşmasını sağlamış olacaktır. Özellikle kişiselleştirilmiş ve kitlesel niteliklere ulaşmış eğitsel süreçlerden Veri Okuryazarlığı ile nasıl üst düzey faydalar sağlanabileceğine ilişkin etkin bir bilgi alışverişi ortamının oluşması eğitimin temel hedefleri arasındadır.

Language Dil

English

Resources Kaynaklar

D'Ignazio, C. (2017). Creative data literacy: Bridging the gap between the data-haves and data-have nots. Information Design Journal, 23(1), 6-18. Mandinach, E. B., & Gummer, E. S. (2016). Data literacy for educators: Making it count in teacher preparation and practice. Teachers College Press. Ndukwe, I. G., & Daniel, B. K. (2020). Teaching analytics, value and tools for teacher data literacy: a systematic and tripartite approach. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 17(1), 1-31. Pangrazio, L., & Sefton-Green, J. (2020). The social utility of ‘data literacy’. Learning, Media and Technology, 45(2), 208-220. Raffaghelli, J. E., & Stewart, B. (2020). Centering complexity in ‘educators’ data literacy’ to support future practices in faculty development: a systematic review of the literature. Teaching in Higher Education, 25(4), 435-455. Deller, S., & Rinvolucri, M. (2002). Using the mother tongue. Making the most of the learner’s language. Surrey: Delta Publishing. DiCamilla, F. J., & Anton, M. (2012). Functions of L1 in the collaborative interaction of beginning and advanced second language learners. International Journal of Applied Linguistics, 22, 160-188. Littlewood, W., & Yu, B. (2011). First language and target language in the foreign language classroom. Language Teaching, 44(1), 64-77. Meier, G. S. (2017). The multilingual turn as a critical movement in education: assumptions, challenges and a need for reflection. Applied Linguistics Review, 8(1), 131-161. Scheffler, P. (2016). Implementing bilingual pattern practice. RELC Journal, 47(2), 253-261.

Duration Süre

60 '

Audience Limit Katılımcı Sınırı

30

Resume Kısa Özgeçmiş

Dr. Utku Kose received the BSc. degree in 2008 from computer education field of Gazi University, Turkey, MSc. degree in 2010 from computer field of Afyon Kocatepe University, Turkey, and PhD. degree in 2017 from computer engineering field of Selcuk University, Turkey. Between 2009 and 2011, he worked as a Research Assistant in Afyon Kocatepe University. Following, he also worked as a Lecturer and Vocational School Vice Director in Afyon Kocatepe University between 2011 and 2012, as a Lecturer and Research Center Director in Usak University between 2012 and 2017, and as an Assistant Professor in Suleyman Demirel University between 2017 and 2019. Currently, he is an Associate Professor in Suleyman Demirel University, Turkey. He has more than 100 publications including articles, authored and edited books, proceedings, and reports. His research interest includes artificial intelligence, machine ethics, artificial intelligence safety, optimization, chaos, distance education, e-learning, computer education, computer science.

Accepted Participants

 • Elif Demirkapilar , Teacher
 • Eslem Çolak, Bs. Student
 • Sami Sezer ARBAĞ, Teacher
 • Zeher Dilek ÖZTÜRK , PhD. Student
 • Ayça Türksal , Msc. Student
 • Halil Varol, Dr.
 • Halil Erbil Güner, Msc. Student
 • Yeliz Uludağ, Teacher
 • Bilge Başak Fidan, Bs. Student
 • Necati Yaman, Teacher
 • Sevim Kapancı, Teacher
 • Furkan Çakmak, Teacher
 • Engr Majid Ali , Assist. Prof. Dr.
 • Sungurtekin Erdi, Msc. Student
 • Ceren Kahraman , Teacher
 • Gülşah Sarıkaya, Teacher
 • Burak Soyer, PhD. Student
 • Şerife Durna, PhD. Student
 • Nurgül Bekdemir, PhD. Student
 • Emine Hapeloğlu İlişe, Teacher
 • Cemile Doğruluk, PhD. Student
 • Serap Gülle, Msc. Student
 • Namood-e- Sahar, Other
 • Kadriye Bayram, Dr.
 • İzel Aslan, Msc. Student
 • Begüm Özmusul, PhD. Student
 • Aslı Dinc, PhD. Student
 • Mehtap Akarcan, Teacher
 • Hüsniye Yılmaz, Teacher
 • Fatma Nur Arasan, Teacher
 • Guler Bayramova, Teacher
 • Aynur Axundova, Teacher
 • Rumeysa Nur Aydöner, Msc. Student
 • Birnur Koçtürk Söğüt, Teacher
 • Samet Kaynak, PhD. Student
 • Ali Kurtuldu, Teacher
 • İsmetcan Kara, Teacher

Join Link

Join Training Sessions