EDUCCON 2020

author

Stefan RATHERT

Assist. Prof. Dr.

Kahramanmaraş Sütçü İmam University

Using the Learner’s Own Language to Teach Another Language

Başka Bir Dil Öğretiminde Öğrenci Anadilinin Kullanımı

Training Session ID: EDUCCON2020-TR-06

Content

There has been a long debate if the learners’ mother tongue (L1) should be banned, tolerated or even deliberately used as a teaching and learning tool in foreign or second language (L2) teaching. While monolingual approaches consider L1 use as a hindrance to learn another language based on the assumption that L1 causes a negative transfer on L2 and classroom time should be better used for L2 practice to lead learners towards a native-speaker level, bilingual approaches point to the potential benefit of L1 as it fulfils cognitive, affective and social functions for learners and serves teachers as an ad hoc help to address emerging problems in class and as a strategic tool to reach the core goal of learning another language. In spite of the scholarly appreciation of the benefits of the L1 implementation in teaching and learning L2, methods rather discourage teachers to use L1 or neglect its potential. The same holds for materials designed for language teaching. Addressing these aspects, this training session offers an opportunity for foreign language teachers, teacher trainers and educators to reflect on their own beliefs about and practices of using L1 in the L2 classroom, informs about theoretical underpinnings supporting the use of L1 in L2 teaching and introduces bilingual techniques that can be implemented in instructional practice. Emphasis is given on bilingual techniques that do not require the teacher’s knowledge of the learners’ L1 and lead into monolingual practice. The participants are invited to discuss potentials and limitations of a bilingual approach in foreign language teaching.

İçerik

Yabancı dil veya ikinci dil öğretiminde öğrencilerin anadili kullanımının yasaklanması, izin verilmemesi, veya bir öğretme ve öğrenme aracı olarak bilerek kullanılması uzun süren bir tartışma konusu olmuştur. Tek dilli yaklaşımlar, ana dili kullanımının ikinci dil üzerinde olumsuz bir aktarıma neden olduğunu ve sınıf içi zamanın ikinci dil uygulamaları ile geçirilerek öğrencileri yabancı dili ana dili olarak konuşanların seviyesine çıkartmak gerektiği varsayımına dayanarak ana dili kullanımını başka bir dili öğrenmeye engel olarak görürler. İki dilli yaklaşımlar ise ana dili kullanımının öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve sosyal işlevlerini yerine getirmesinde, başka bir dil öğrenme amaçlarına ulaşabilmeleri için stratejik bir araç rolünde sağladığı potansiyel faydaya ve öğretmenlere sınıf içerisinde ortaya çıkan sorunların çözümünde katkı sağlamasına dikkat çekerler. İkinci dil öğretim ve öğrenimde anadil uygulamasının faydalarının bilimsel olarak takdir edilmesine rağmen, yöntemler öğretmenlerin anadil kullanmaları hususunda cesaretlerini kırar veya anadil kullanımının potansiyelini ihmal etmeye teşvik eder. Aynısı dil öğretimi için tasarlanmış materyaller için de geçerlidir. Bahsedilen yönleri ele alan eğitim oturumu yabancı dil öğretmenleri, öğretmen yetiştiricileri ve eğitimcilere ana dilinin ikinci dil sınıfında kullanımına ilişkin kendi inançları ve uygulamaları üzerine düşünme fırsatı sunmaktadır. Ayrıca bu eğitim oturumu ana dilinin ikinci dil öğretiminde kullanımını destekleyen teorik temeller hakkında bilgi vermekte ve öğretim uygulamasında kullanılabilecek iki dilli teknikleri tanıtmaktadır. Öğretmeni öğrencilerin ana dili bilgisini gerektirmeyen ve tek dilli uygulamaya götüren iki dilli tekniklere vurgu yapılmaktadır. Katılımcılar, yabancı dil öğretiminde iki dilli bir yaklaşımın imkanlarını ve sınırlılıklarını tartışmaya davet edilmektedir.

Language Dil

English

Resources Kaynaklar

Butzkamm, W., & Caldwell, J. A. W. (2009). The bilingual reform. A paradigm shift in foreign language teaching. Tübingen: Gunter Narr Verlag. Available at: https://www.researchgate.net/publication/304579219_The_Bilingual_Reform_A_Paradigm_shift_in_Foreign_Language_Teaching Cabaroğlu, N., & Rathert, S. (2017). Learner perceptions of an inclusion of bilingual activities to teach English as a foreign language. International Journal of Language Academy, 5(7), 160-180. Canagarajah, S. (2018). Translingual practice as spatial repertoires: expanding the paradigm beyond structuralist orientations. Applied Linguistics, 39(1), 31-54. Cook, G. (2010). Translation in language teaching. Oxford: Oxford University Press. Cook, V. (2001). Using the first language in the classroom. The Canadian Modern Language Review, 57(3), 402-423. Deller, S., & Rinvolucri, M. (2002). Using the mother tongue. Making the most of the learner’s language. Surrey: Delta Publishing. DiCamilla, F. J., & Anton, M. (2012). Functions of L1 in the collaborative interaction of beginning and advanced second language learners. International Journal of Applied Linguistics, 22, 160-188. Littlewood, W., & Yu, B. (2011). First language and target language in the foreign language classroom. Language Teaching, 44(1), 64-77. Meier, G. S. (2017). The multilingual turn as a critical movement in education: assumptions, challenges and a need for reflection. Applied Linguistics Review, 8(1), 131-161. Scheffler, P. (2016). Implementing bilingual pattern practice. RELC Journal, 47(2), 253-261.

Duration Süre

60 '

Audience Limit Katılımcı Sınırı

30

Resume Kısa Özgeçmiş

Stefan Rathert worked for more than twenty years as an English teacher and is now an Assistant Professor in the ELT Department at Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Turkey. His research interests include teaching methodology, materials development in language teaching and professional development of teachers.

Accepted Participants

 • Filiz Arzu Yalım, PhD. Student
 • Sevim Kapancı, Teacher
 • Begüm Özmusul, PhD. Student
 • Sevan Yıldırıcı, Teacher
 • Eslem Çolak, Bs. Student
 • Sami Sezer Arbağ, Teacher
 • Elif Demirkapilar , Teacher
 • Ayça Türksal , Msc. Student
 • Halil Varol, Dr.
 • Halil Erbil Güner, Msc. Student
 • Yeliz Uludağ, Teacher
 • Bilge Başak Fidan, Bs. Student
 • Necati Yaman, Teacher
 • Koray Karasekreter, Teacher
 • Bahar Dirmilli, Bs. Student
 • Engr Majid Ali , Assist. Prof. Dr.
 • Ahmet Basal, Assoc. Prof. Dr.
 • Ceren Kahraman , Teacher
 • Gülşah Sarıkaya, Teacher
 • Nurgül Bekdemir, PhD. Student
 • Emine Hapeloğlu İlişe, Teacher
 • Cemile Doğruluk, PhD. Student
 • Namood-e- Sahar, Other
 • Kadriye Bayram, Dr.
 • Fatma Bal, Msc. Student
 • İzel Aslan, Msc. Student
 • Mehtap Akarcan, Teacher
 • Hüsniye Yılmaz, Teacher
 • Fatma Nur Arasan, Teacher
 • Guler Bayramova, Teacher
 • Aynur Axundova, Teacher
 • Rumeysa Nur Aydöner, Msc. Student
 • Birnur Koçtürk Söğüt, Teacher
 • Samet Kaynak, PhD. Student
 • Ali Kurtuldu, Teacher
 • Gül Zeynep Küçükdurmaz, Teacher
 • Şen, Teacher
 • Levent Alper, Teacher
 • Ayfer Küçükdurmaz, Other

Join Link

Join Training Sessions