EDUCCON 2020

author

GÖKŞEN ÜÇÜNCÜ

Dr.

Milli Eğitim Bakanlığı

Creating Brain-Friendly Learning Environments with Brain-Based Learning Model

Beyin Temelli Öğrenme Modeli ile Beyin Dostu Öğrenme Ortamları Oluşturma

Training Session ID: EDUCCON2020-TR-05

Content

Nowadays where technological development is accelerating, new findings are obtained regarding the functioning of the brain. The findings, bring new evaluations about the brain. The brain-based learning model aims to achieve meaningful and permanent learning by designing the learning environment that is most suitable for the functioning of the brain in the light of these obtained and evaluated findings.

The stimuli received from the physical environment are very important in the realization of learning as a reaction. Here our senses come into play. However, the brain-based learning model handles this stimulus-response situation as integrated with our emotions, unlike a behavioral approach or an information processing process. Brain-based learning encompasses the sense-emotion-cognition processes as a whole and explains learning with the interaction of these three factors.

Emotionally supported learning environments are an important requirement for students' motivation and success. Brain-based learning, which focuses on emotions, aims to create the closest and efficient learning environment to the natural learning style in which the brain is designed biologically.

In this workshop, we will explain the effects of our senses and emotions on our consciousness on the basis of brain functioning and learn how to structure our learning environment according to this process.

İçerik

Teknolojik gelişimin hızlandığı günümüzde, beynin işleyişi ile ilgili yeni bulgular elde edilmektedir. Elde edilen bulgular ise beyin ile ilgili yeni değerlendirmeleri beraberinde getirmektedir. Beyin temelli öğrenme modeli, elde edilen ve değerlendirilen bu bulgular ışığında beynin işleyişine en uygun öğrenme ortamını tasarlayarak, anlamlı ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesini hedeflemektedir.

Bir tepki olarak öğrenmenin gerçekleşmesinde fiziksel ortamdan alınan uyarılar oldukça önemlidir. Burada devreye duyularımız girer. Ancak beyin temelli öğrenme modeli bu uyarı-tepki durumunu davranışçı yaklaşım ya da bir bilgi işlem sürecinden farklı olarak duygularımızla bütünleşik olarak ele alır. Beyin temelli öğrenme duyu- duygu -biliş süreçlerini bir bütün olarak sarmalar ve öğrenmeyi bu üç faktörün etkileşimi ile açıklar.

Duygusal olarak desteklenen öğrenme ortamlarının öğrencilerin motivasyonları ve başarıları için önemli bir gerekliliktir. Duygulara odaklanan beyin temelli öğrenme, beynin biyolojik olarak tasarlandığı doğal öğrenme biçimine en yakın ve verimli öğrenme ortamını oluşturmayı hedeflemektedir.

Bu atölyede, duyularımızın, duygularımızın bilincimiz üzerindeki etkilerini beyin işleyişi temelinde açıklayacak ve öğrenme ortamımızı bu işleyişe göre nasıl yapılandıracağımızı öğreneceğiz.

Language Dil

Türkçe

Resources Kaynaklar

Csikszentmihalyi, M. (1990 ) (çev.Satılmış, B., 2018). Mutluluk Bilimi Akış. Ankara: Buzdağı Yayınevi Breunıng Graziano, L. (2016) (çev. Güldemler, E., 2018). Mutlu Beyin: Mutluluk Hormonlarınızı Yönetin. İstanbul: Aganta Yayıncılık Caine R.N., Caine, G., McClintic C., Klimek, K. (2005). 12 Brain/Mind Learning Principles in Action: The Fieldbook for Making Connections, Teaching and the Human Brain. USA:Corwin Press Caine R. N. & Caine, G. (2010). Strengthening and Enriching Your Professional Learning Community. USA: ASCD. Üçüncü, G. (2017). Dördüncü Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Beyin Temelli Öğrenme Modelinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi

Duration Süre

60 '

Audience Limit Katılımcı Sınırı

30

Resume Kısa Özgeçmiş

Dr. Gökşen ÜÇÜNCÜ 2007 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Öğretmenliği bölümünden, 2010 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Eğitimi alanında yüksek lisansını tamamladı. 2017 yılında ise Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünden Beyin Temelli Öğrenme modeli üzerine yaptığı araştırma ile doktora tezini tamamlayarak doktor unvanını almaya hak kazandı. Evli ve bir kız annesi olan Gökşen ÜÇÜNCÜ, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde pek çok araştırma, geliştirme projesinde yer aldığı gibi, TUBİTAK projelerinde de uzman ve yürütücü olarak görev yapmaktadır.

Accepted Participants

 • Meltem Doğan, Teacher
 • Fatma İnce, Teacher
 • Ezgi Erol, Teacher
 • Kemal Zontul, Msc. Student
 • Cemre Aybüke Akyüz , PhD. Student
 • Okan Keçeci, Teacher
 • İzel Aslan, Teacher
 • Hasret Topuz Aktürk, Other
 • Sefa Merve Kılıçaslan, Msc. Student
 • Gonca Gül Domaç, Teacher
 • Büşra Küçükkendirci, Teacher
 • Saadet Doğru, Teacher
 • Buse Gözener, Teacher
 • Begüm Özmusul, PhD. Student
 • Sevan Yıldırıcı, Teacher
 • Eslem Çolak, Bs. Student
 • Sami Sezer Arbağ, Teacher
 • Zeher Dilek Öztürk, PhD. Student
 • Elif Demirkapilar, Teacher
 • Dilara Sager, Teacher
 • Ayça Türksal, Msc. Student
 • Halil Varol, Dr.
 • Halil Erbil Güner, Msc. Student
 • Yeliz Uludağ, Teacher
 • Bilge Başak Fidan, Bs. Student
 • Necati Yaman, Teacher
 • Sevim Kapancı, Teacher
 • Engr Majid Ali, Assist. Prof. Dr.
 • Ceren Kahraman, Teacher

Join Link

Join Training Sessions