EDUCCON 2020

author

Eray SELÇUK

Measurement and Evaluation Specialist

Ministry of National Education, General Directorate of Measurement, Evaluation and Examination Services

Skill-Based Multiple Choice Item Writing

Beceri Temelli Çoktan Seçmeli Madde Yazımı

Training Session ID: EDUCCON2020-TR-04

Content

The aim of this training is to learn the rules of multiple choice item writing based on skills in a theoretical and practical way. Multiple-choice items have a wide range of uses in national and international examinations compared to other item types. Preparation of this item type, which is highly useful, requires theoretical knowledge and practical expertise. If the item writers do not have these skills, the items will be insufficient to discriminate students. Therefore, tests consisting of items with low discrimination will not serve the purpose of preparation. In addition, although the multiple-choice items used in national and international exams do not differ in terms of preparation rules, they began to change formally in terms of content, learning outcomes, achievements and skills. Here, in this training, how to measure cognitive skills along with the basic rules of preparing multiple-choice items will be explained in a theoretical and practical way.

İçerik

Bu eğitimde beceri temelli çoktan seçmeli madde yazma kurallarının teorik ve uygulamalı bir şekilde öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Çoktan seçmeli maddeler diğer madde tiplerine göre ulusal ve uluslararası sınavlarda geniş bir kullanım alanına sahiptir. Kullanışlığı yüksek olan bu madde tipinin hazırlanması, teorik bilgi birikimi ve uygulamalı bir uzmanlık becerisi gerektirmektedir. Madde yazarları eğer bu uzmanlık becerilerine yeterli derecede sahip değilse hazırlanan maddeler öğrencileri ayırt etmede yetersiz kalacaktır. Buna bağlı olarak ayırt ediciliği düşük maddelerden oluşan testler de hazırlanma amacına hizmet etmeyecektir. Ayrıca ulusal ve uluslararası sınavlarda kullanılan çoktan seçmeli maddeler hazırlanış kuralları bakımından bir değişiklik göstermese de içerik bakımından öğrenme çıktılarına, kazanımlara ve becerilere göre biçimsel olarak değişiklik göstermeye başlamıştır. İşte bu eğitimde çoktan seçmeli madde hazırlamanın temel kurallarıyla birlikte bilişsel becerilerin de nasıl ölçüleceği teorik ve uygulamalı bir şekilde aktarılacaktır.

Language Dil

Türkçe

Resources Kaynaklar

Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme: Klasik Test Teorisi ve Uygulaması. Ankara: ÖSYM Yayınları Haladyna, T. M., & Downing, S. M. (1989a). A taxonomy of multiple-choice item-writing rules. Applied Measurement in Education, 1, 37–50. Haladyna, T. M., & Downing, S. M. (1989b). The validity of a taxonomy of multiple-choice item-writing rules. Applied Measurement in Education, 1, 51–78. Haladyna, T. M. (1999). Developing and validating multiple-choice test items. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Haladyna, T.M., Downing, S.M. & Rodriguez, M.C. (2002). A Review of Multiple-Choice Item-Writing Guidelines for Classroom Assessment. Applied Measurement in Education, 15 (3), 309-333. Krathwohl, D. (2002). A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview. Theory into Practice, 31 (4), 212-218 Osterlind, S. J. (1998) Constructing Test Items: Multiple-Choice, Constructed-Response, Performance and Other Formats. Norwell, MA: Kluwer Academic Publishers. Özçelik, D. A. (2013). Test Hazırlama Kılavuzu (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi

Duration Süre

60 '

Audience Limit Katılımcı Sınırı

30

Resume Kısa Özgeçmiş

İlk, orta ve lise öğrenimimi Mersin’de tamamladım. Lisansımı Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fen Bilimleri Öğretmenliği alanında tamamladım. Yüksek Lisansımı Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında yaptım. Halen Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora tez aşamasındayım. 10 yıllık mesleki deneyime sahip olup 5 yıldır MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı olarak görev yapmaktayım.

Accepted Participants

 • Fatma İnce, Teacher
 • Kemal Zontul, Msc. Student
 • Ahmet Bolat, PhD. Student
 • Cemre Aybüke Akyüz, PhD. Student
 • İzel Aslan, Teacher
 • Sefa Merve Kılıçaslan, Msc. Student
 • Büşra Küçükkendirci, Teacher
 • Begüm Özmusul, PhD. Student
 • Sevan Yıldırıcı, Teacher
 • Eslem Çolak, Bs. Student
 • Sami Sezer Arbağ, Teacher
 • Zeher Dilek ÖZTÜRK, PhD. Student
 • Elif Demirkapilar, Teacher
 • DİLARA SAGER, Teacher
 • Ayça Türksal, Msc. Student
 • Halil Varol, Dr.
 • Halil Erbil Güner, Msc. Student
 • Yeliz Uludağ, Teacher
 • Bilge Başak Fidan, Bs. Student
 • Necati Yaman, Teacher
 • Sevim Kapancı, Teacher
 • Bahar Dirmilli, Bs. Student
 • Engr Majid Ali, Assist. Prof. Dr.
 • Ahmet Basal, Assoc. Prof. Dr.
 • Ceren Kahraman, Teacher

Join Link

Join Training Sessions