EDUCCON 2020

author

Selçuk ARIK

Asst. Prof. Dr.

Tokat Gaziosmanpaşa University

Argumentation Based STEAM Lesson Plan Preparation Activity

Argümantasyon Temelli STEAM Ders Planı Hazırlama Etkinliği

Training Session ID: EDUCCON2020-TR-03

Content

The concepts of advanced labor power and qualified human beings gained great importance in this century, when the race in the fields of science and technology accelerated and economic power was termed scientific development. In this direction, many countries have started to invest in science, technology, engineering, and innovation. Among these investments, fundamental changes to be made in the field of education took first place. Adapting education systems for the needs of the age (creativity, innovative thinking, problem solving, critical thinking, information and communication technologies literacy) has become the main educational philosophy of many countries.

The STEM education system, based upon the integration of science, technology, engineering and mathematics, is one of the methods used by many developed and developing countries to adapt to the needs of the age. It has been aimed to raise qualified individuals who are researching, questioning, innovative, and have the skills of critical thinking and problem solving in accordance with the skills of our age through STEM education.

A successful STEM education is possible with STEM teachers who have knowledge of STEM education and who will successfully implement STEM education. Teachers, who are one of the most important stakeholders of the education system, are also one of the most important stakeholders of STEM education. In this regard, training teachers who will successfully implement STEM education has a great importance. Another important component for a successful STEM education is the curriculum and thereby, the lesson plans prepared according to the learning outcomes in the curriculum. Teachers and lesson plans are basic and indispensable elements of successful STEM education. In this context, it is very important to train STEM educators about preparing a successful STEM lesson plan.

In this context, through the “Argumentation-Based STEAM Lesson Plan Preparation Activity,” participants will be informed on how to prepare a science-based and engineering process skills-based lesson plan in accordance with the Argumentation-Based Inquiry Research (ABIR) model. As a result of this activity, it is expected that the participants will gain the skills to prepare an effective STEM lesson plan and to implement this plan effectively.

İçerik

Bilim ve teknoloji alanlarındaki yarışın hızlandığı, ekonomik gücün bilimsel gelişmişlikle adlandırıldığı bu yüzyılda, gelişmiş işgücü ve nitelikli insan kavramları büyük önem kazanmıştır. Bu doğrultuda birçok ülke bilim, teknoloji, mühendislik ve yenilikçilik alanlarına yatırım yapmaya başlamıştır. Bu yatırımların başında ise eğitim alanında yapılacak köklü değişiklikler yer almıştır. Eğitim sistemlerinin çağın gereksinimlerine uygun (yaratıcılık, yenilikçi düşünme, problem çözme, eleştirel düşünme, bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı gibi çeşitli becerilere uygun) hale getirilmesi birçok ülkenin temel eğitim felsefesi haline gelmiştir.

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarının entegrasyonuna dayalı STEM eğitim sistemi gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin çağın gereksinimlerine uyum sağlamak için başvurduğu yöntemlerden bir tanesidir. STEM eğitimi aracılığıyla çağımızın becerilerine uygun araştıran, sorgulayan, yenilikçi, inovatif (yenileşimci), eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerine sahip nitelikli bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Başarılı bir STEM eğitimi, STEM eğitimi konusunda bilgili ve STEM eğitimini başarıyla uygulayacak STEM öğretmenleri ile mümkündür. Eğitim sisteminin en önemli paydaşlarından bir tanesi olan öğretmenler STEM eğitiminin de en önemli paydaşlarından birisidir. Bu bağlamda STEM eğitimini başarıyla uygulayacak öğretmenler yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Başarılı bir STEM eğitimi için diğer önemli bileşen ise öğretim programları ve dolayısıyla öğretim programındaki kazanımlara göre hazırlanmış ders planlarıdır. Öğretmenler ve ders planları başarılı STEM eğitiminin temel ve vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu bağlamda STEM eğitimcilerinin başarılı bir STEM ders planı hazırlama konusunda eğitim alması büyük önem arz etmektedir.

Bu bağlamda “Argümantasyon Temelli STEAM Ders Planı Hazırlama Etkinliği” aracılığıyla katılımcıların Argümantasyon Temelli Sorgulayıcı Araştırma (ATSA) modeline uygun fen temelli ve mühendislik süreç becerilere dayalı bir ders planını nasıl hazırlayacakları konusunda bilgi edinmeleri sağlanacaktır. Bu etkinlik sonucunda katılımcıların etkili STEM ders planı hazırlama ve bu planı etkili bir şekilde uygulama becerisi kazanmaları beklenmektedir.

Language Dil

Türkçe

Resources Kaynaklar

Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M., Öner, T., & Özdemir, S. (2015). STEM eğitimi Türkiye raporu: Günün modası mı yoksa gereksinim mi? (D. Akgündüz, & H. Ertepınar, Ed.) İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi Scala Basım. Arık, S. (2019). Asit-baz roketi: Argümantasyon temelli sorgulayıcı STEAM etkinliği. M. Abdullayev (Ed.). 2. Uluslararası 19 Mayıs yenilikçi̇ bilimsel yaklaşımlar kongresi̇ uygulamalı bilimler tam metin kitabı içinde (ss. 242-255). Samsun: Farabi. Arık, S. & Benli Özdemir, E. (2019). En güçlü, en uzun ve en güzel iskelet benim iskeletim: Bir STEAM etkinliği. İ. Kösterelioğlu (Ed.) Second International Learning, Teaching and Educational Research Congress - (ILTER-2019) Book of Full Text içinde (ss. 108-121). Amasya: A Publication of Amasya University. Bybee, R. (2010). Advancing STEM education: A 2020 vision. Technology and Engineering Teacher, 7(1), 30- 35. Bybee, R. (2011). Scientific and engineering practice in k-12 classrooms: Understanding “a framework for k-12 science education". Science and Children, 49 (4), 10-16. Hynes, M., Portsmore, M., Dare, E., Milto, E., Rogers, C., Hammer, D., & Carberry, A. (2011). Infusing engineering design into high school STEM courses. 08 09, 2019 tarihinde https://digitalcommons.usu.edu/ncete_publications/165 adresinden alındı. Karakaya, F., & Avgın, S. (2016). Effect of demographic features to middle school students' attitude towards FeTeMM (STEM). Journal of Human Science, 13(3), 4188-4198. doi: htpps://dx.doi.org/10.14687/jhs.v13i3.4104. Yakman, G. (2008). STΣ@M Education: An overview of creating a model of integrative education. Pupils Attitudes Towards Technology. 2008 Annual Proceeding, (s. 1-28). Netherland. Yakman, G., & Hyonyong, L. (2012). Exploring the exemplary STEAM education in the US as a practical educational framework for Korea. Journal of the Korean Association for Science Education, 32(6), 1072-1086.

Duration Süre

40 '

Audience Limit Katılımcı Sınırı

30

Resume Kısa Özgeçmiş

1984 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimlerini Ankara’da tamamladı. 2003 yılında başladığı Gazi Üniversitesi’nde başladığı fen bilgisi eğitimi alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini 2017 yılında tamamladı. Yüksek lisans tezinde bilimin doğası ve öğretimi, doktora tezinde ise çevre eğitiminde meta-analiz üzerine hazırladığı çalışmalar ile tamamladı. 2009 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi fen bilgisi eğitiminde araştırma görevlisi olarak başladığı görevine 2018 yılından itibaren Dr. Öğretim Üyesi olarak devam etmektedir. Akademik görevlerinin yanında ana bilim dalı başkanı, bölüm başkan yardımcısı ve uzaktan eğitim merkezi müdür yardımcısı olarak çeşitli idari görevlerde de bulunmaktadır. Biyoloji eğitimi, çevre eğitimi, fen bilgisi programları, STEM / STEAM eğitimleri, meta-analiz, sürdürülebilirlik, argümantasyon temelli sorgulayıcı araştırma, benlik saygısı, tutum, oyunlar ile eğitim gibi konularda ulusal ve uluslararası çalışmaları bulunan konuşmacı, aynı zaman çevre eğitimiyle ilgili TÜBİTAK projelerinde uzmanlık görevlerini yürütmüştür.

Accepted Participants

 • Kemal Zontul, Msc. Student
 • Özge Kaygısızcan At, Teacher
 • Mevlüde Ceviz, Msc. Student
 • Edanur Koçak, Msc. Student
 • Tuğba Demir, Bs. Student
 • elif Güven, Teacher
 • Fatma Betül Yazgan, Teacher
 • Cemre Aybüke Akyüz, PhD. Student
 • Ezgi Erol, Teacher
 • İzel Aslan, Teacher
 • Büşra Küçükkendirci, Teacher
 • Sefa Merve Kılıçaslan, Msc. Student
 • Zeher Dilek Öztürk, PhD. Student
 • Begüm Özmusul, PhD. Student
 • Sevan Yıldırıcı, Teacher
 • Elif Demirkapilar, Teacher
 • Dilara Sager, Teacher
 • Koray Karasekreter, Teacher
 • Buse Gözener, Teacher
 • Sevim Kapancı, Teacher
 • Eslem Çolak, Bs. Student
 • Sami Sezer Arbağ, Teacher
 • Ayça Türksal, Msc. Student
 • Halil Varol, Dr.
 • Halil Erbil Güner, Msc. Student
 • Yeliz Uludağ, Teacher
 • Bilge Başak Fidan, Bs. Student
 • Necati Yaman, Teacher
 • Furkan Çakmak, Teacher
 • Serap Gülle, Msc. Student

Join Link

Join Training Sessions