EDUCCON 2020

author

Hamza AYDEMİR

ICT Teacher

Preparing Interactive Course Content with H5P

H5P ile Etkileşimli Ders Materyali Hazırlama

Training Session ID: EDUCCON2020-TR-01

Content

H5P is a free plugin that enables the creation of interactive videos, presentations, games, quizzes and similar interactive content. The interactive contents prepared can be easily integrated into learning management systems and web pages. Interactive content prepared with this plugin ensures that students are motivated and active, especially in the distance education process. At the same time, it contributes to the occurrence of permanent learning by providing students with a rich learning environment. The purpose of this training is; To provide a framework for participants to prepare interactive course content with H5P for face-to-face and distance learning environments. At the end of the training, the participants are aimed to have an idea about H5P, to know the types of interactive contents that can be prepared with H5P, and to know how to create interactive course content.

İçerik

H5P; etkileşimli videolar, sunumlar, oyunlar, sınavlar ve benzeri etkileşimli içerikler hazırlanmasını sağlayan ücretsiz bir eklentidir. Hazırlanan etkileşimli içerikler öğrenme yönetim sistemlerine ve web sayfalarına kolaylıkla entegre edilebilir özelliktedir. Bu eklenti ile hazırlanan etkileşimli içerikler, öğrencilerin özellikle uzaktan eğitim sürecinde motive olmasını ve aktif olmasını sağlar. Aynı zamanda öğrencilere zengin bir öğrenme ortamı sunularak kalıcı öğrenmelerin meydana gelmesine katkıda bulunur. Bu eğitimin amacı; yüz yüze ve uzaktan eğitim ortamları için H5P ile etkileşimli ders materyali hazırlamak için katılımcılara bir çerçeve sunmaktır. Eğitimin sonunda katılımcıların; H5P hakkında fikir sahibi olmaları, H5P ile hazırlanabilecek etkileşimli materyal türlerinin neler olduğunu bilmeleri ve etkileşimli ders materyalinin nasıl oluşturulacağını bilmeleri hedeflenmektedir.

Language Dil

Türkçe

Resources Kaynaklar

https://h5p.org/documentation https://h5p.org/content-types-and-applications https://ocw.metu.edu.tr/mod/hvp/view.php?id=9304 https://www.researchgate.net/publication/335232413_Considerations_for_Designing_H5P_Online_Interactive_Activities https://www.publiconsulting.com/wordpress/theater/chapter/open-theater-assignments/

Duration Süre

30 '

Audience Limit Katılımcı Sınırı

30

Resume Kısa Özgeçmiş

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü mezunuyum. Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi Bilişim Sistemleri Bölümü’nde yüksek lisans yapmaktayım. Masaüstü ve mobil eğitsel uygulama geliştirme, eğitim senaryoları yazma, uzaktan eğitim, robotik ve robotik eğitimi konularıyla ilgilenmekteyim.

Accepted Participants

 • Kemal Zontul , Msc. Student
 • Özge Kaygısızcan At, Teacher
 • Cansu Doğan, Msc. Student
 • Mevlüde Ceviz, Msc. Student
 • Edanur Koçak, Msc. Student
 • Güllü Katırcıoğlu , PhD. Student
 • Meltem Doğan, Teacher
 • Cemre Aybüke Akyüz, PhD. Student
 • İzel Aslan, Teacher
 • Ayça Türksal, Msc. Student
 • Sefa Merve Kılıçaslan, Msc. Student
 • Hülya Coşkun, Teacher
 • Begüm Özmusul, PhD. Student
 • Ayça Türksal, Msc. Student
 • Nurhan Ay, Teacher
 • Sevan Yıldırıcı, Teacher
 • Şenol Saygıner, PhD. Student
 • Ali Enver Şahin, Teacher
 • Eslem Çolak, Bs. Student
 • Sami Sezer Arbağ, Teacher
 • Yunus Emre Akbana, Assist. Prof. Dr.
 • Engr Majid Ali, Assist. Prof. Dr.
 • Ahmet Basal, Assoc. Prof. Dr.
 • Erdi Sungurtekin, Msc. Student
 • Ceren Kahraman, Teacher
 • Serap Gülle, Msc. Student

Join Link

Join Training Sessions