EDUCCON 2020

The proposal can be submitted to EDUCCON 2020 in three ways:

1. FULL TEXT:
You can submit your full text paper at the application stage.
2. ABSTRACT → FULL TEXT:
You can submit the abstract at the application stage first, and then submit the full text of the paper until 1 December 2020.
3. ABSTRACT:
You can submit the abstract at the application stage, and you can prefer to publish your abstract text in the EDUCCON 2020 proceedings book (“Empower Teaching”).

For all three submission types, you are expected to use the EDUCCON submission proposal template.
Click for Template

EDUCCON 2020 submission processes will be carried out on the EDUCCON CMT page.

After making your paper ready in accordance with the EDUCCON proposal template, you can complete your application by accessing the EDUCCON CMT page, filling out the application form and uploading your paper as a Word (.DOCX) document.
Submission

If your proposal is accepted, you are expected to prepare your presentation video and send it to us by December 1, 2020.

Please don't forget to register for the conference on the EDUCCON website after submitting your proposal!

If you need further assistance, please do not hesitate to contact us via educconorg@gmail.com

EDUCCON 2020’ye bildiri önerisi üç şekilde sunulabilir:

1. TAM METİN:
Başvuru aşamasında tam metin bildirinizi yükleyebilirsiniz.
2. ÖZET → TAM METİN:
Başvuru aşamasında özet bildiri metnini yükleyerek, 1 Aralık 2020 tarihine kadar bildirinizin tam metnini sunabilirsiniz.
3. ÖZET:
Başvuru aşamasında özet bildiri metnini yükleyerek EDUCCON 2020 bildirileri (“Empower Teaching”) kitabında, bildiri özet metninizin yayınlanmasını tercih edebilirsiniz.

Her üç başvuru türü için, EDUCCON Bildiri önerisi şablonunu kullanmanız beklenmektedir.
Türkçe Şablon İNGİLİZCE Şablon

EDUCCON 2020 başvuru süreçleri EDUCCON CMT sayfası üzerinden gerçekleştirilecektir.

Bildiri şablonuna uygun olarak metninizi hazır hale getirdikten sonra EDUCCON CMT sayfasına ulaşarak başvuru formunu doldurmanız ve bildiri dokümanınızı Word (.DOCX) belgesi halinde yüklemeniz yeterlidir.
BİLDİRİ ÖNERİSİ YÜKLEME

Bildiri önerinizin kabul edilmesi halinde, 1 Aralık 2020 tarihine kadar bildiri sunum videonuzu hazırlamanız ve EDUCCON 2020 sekretaryasına ulaştırmanız beklenmektedir.

Bildiri önerinizi yükledikten sonra EDUCCON web sitesi üzerinden konferansa kaydolmayı lütfen unutmayın!

Herhangi bir aşamada yardıma ihtiyaç duymanız halinde educconorg@gmail.com e-posta adresinden bizimle iletişim kurabilirsiniz.