Announcement:
Home / Eğitim Semineri 2 : VEX Robotics ile robotik eğitimi ve STEM

Eğitim Semineri 2 : VEX Robotics ile robotik eğitimi ve STEM

Eğitim Semineri 2 Register for this Event
VEX Robotics ile robotik eğitimi ve STEM
Eğitmen: Ahmed Bahadır Özdemir,  Eğitim Koordinatörü
Süre: 120 Dakika
Hedef Grup: Öğretmenler ve Öğretmen adayları
Katılımcı: 40 Kişi
Ön Kayıt: Zorunlu
Tarih: Lütfen EDUCCON 2018 Programına bakınız.
Yer: Lütfen EDUCCON 2018 Programına bakınız.
İstenenler Katılımcıların kendi bilgisayarlarını getirmeleri gerekmektedir. Katılımcılar gelmeden önce bilgisayarlarına MODKIT programı kurarlarsa zaman açısından faydalı olacaktır.
İçerik: Robotik eğitimi, Eğitim 4.0’ın neresinde yer alıyor? Robotik ve kodlama eğitimlerinin asıl amacı ne olmalı? VEX Robotics müfredatı neleri kapsıyor? STEM Eğitiminde VEX Robotics müfredatı nasıl ilerliyor? gibi soruların cevaplarını arayacağımız, tasarım ve kodlama uygulamalarının yapılacağı bir atölye.
Sertifika EDUCCON 2018 Katılım Belgesi
Sponsorluk EDUCAT Eğitimtek Eğitim Hizmetleri
Educational Seminar 2 / Register for this Event
Robotics Training and STEM via VEX Robotics
Trainer: Ahmed Bahadır Özdemir,  Training Coordinator
Time: 120 minutes
Target Group : Teachers and Teacher candidates
Participants: 40
Pre-registration : Compulsory
Date: Please check the EDUCCON 2018 Program
Venue: Please check the EDUCCON 2018 Program
Equipments Participants are supposed to bring their own computers. If the participants set up MODKIT program before the training, it will save time.
Content: How robotic education is related to Education 4.0? What should be the real aim of robotic and coding education? What is the content of VEX Robotics syllabus? These questions will be answered and design and coding applications will be done in this seminar.
Certificate EDUCCON 2018 Certificate of Attendance
Sponsorship EDUCAT Eğitimtek Eğitim Hizmetleri