Announcement:
Home / Eğitim Semineri 1: 3 Boyutlu Tasarım, 3 Boyutlu Tarama ve 3 Boyutlu Yazıcı

Eğitim Semineri 1: 3 Boyutlu Tasarım, 3 Boyutlu Tarama ve 3 Boyutlu Yazıcı

Eğitim Semineri 1 Register for this Event
 (3 Boyutlu Tasarım, 3 Boyutlu Tarama ve 3 Boyutlu Yazıcı)
Eğitmen: Tolga Giray, Teknoloji Geliştirme Yöneticisi
Süre: 90 Dakika
Hedef Grup: 3 Boyulu yazıcı, STEM ve MAKER konularına ilgi duyan herkes
Katılımcı: 40 Kişi
Ön Kayıt: Zorunlu
Tarih: Lütfen EDUCCON 2018 Programına bakınız.
Yer: Lütfen EDUCCON 2018 Programına bakınız.
İstenenler Katılımcılar dizüstü bilgisayar getirirlerse aktif, getirmezlerse pasif olarak eğitime iştirak edebilirler. 3d yazıcı, 3d tarayıcı, gerekli sarf malzemeler, farklı sektörler için hazırlanmış olan 3d baskı örnekleri tarafımızca sağlanacaktır.
İçerik: 3 Boyutlu yazıcı teknolojileri, Endüstri 4.0’ın en önemli ana dallarından biri konumundadır. Bu eğitimde, Türkiye ve Dünya’da 3d yazıcılar hakkında son gelişmeleri, reel kullanım alanları ve teknoloji çeşitlerini tanıyor olacağız. Daha sonra Autodesk Fusion ile bir örnek parça tasarlıyor olacağız. Bu parça için 3d baskı parametrelerini hazırlıyor ve olası problemlerin çözümlerini konuşuyor olacağız. 3d baskı işlemini gerçekleştirirken diğer yanda 3d tarayıcı kullanarak tasarım, tarama ve baskı üçlüsünü  tamamlıyor olacağız.

Yeni nesil 3d tarayıcı ve 3d yazıcılar, gerekli sarf malzemeler tarafımızca getiriliyor olacaktır. Katılımcılar lapotoplarını getirirse aktif olarak, getirmezse pasif olarak eğitime iştirak edebilirler. Eğitimden sonra katılım sertifikaları katılımcılara gönderiliyor olacaktır.

Sertifika EDUCCON 2018 Katılım Belgesi ve Eğitim Sertifikası
Sponsorluk 3D3 Teknoloji (ODTÜ Teknokent)
Educational Seminar 1: / Register for this Event
3 Dimensional Design, 3 Dimensional Scanner and 3 Dimensional Printer
Trainer: Tolga Giray, Technology Development Manager
Time: 90 Minutes
Target Group: Everybody who is interested in 3 Dimensional printerı, STEM ve MAKER
Participants: 40
Pre-registration : Compulsory
Date: Please check the EDUCCON 2018 Program
Venue: Please check the EDUCCON 2018 Program
Equipments If participants bring their laptops, they can join in the training actively or they can join in passively without computer. 3d printer, 3d scanner, necessary equipment and 3d print samples prepared for different sectors will be provided by us.
Content: 3 Dimention Printer Technology is one of the important branch of Industry 4.0 . In this training, we will give information about latest developments of 3D printers in Turkey and in the world and introduce their real usage field and types of technology. Then we will design a sample with Autodesk Fusion. Also we will prepare 3d print parameters for this part and discuss about the solutions of possible problems. While we print 3d, we will design, scan and print by 3d scanner at the same time.

Participants can join in the training either with laptop or without laptop. After training, we will send the certificate of attendance to the participants.

Certificate: EDUCCON 2018 Certificate of Attendance and Training Certificate
Sponsorhip: 3D3 Technology (ODTÜ Teknokent)