Dear Colleagues,

EDUCCON Education Conference is organized with the purpose of sharing the novelties in the Educational field with participating scientists, educational practitioners, institutions and foundations.
We invite you to share new and specific concepts, approaches, designs, and models in Education as well as present and know other innovative products, materials, and patents.
The transformation of scientific knowledge accumulated in the field of education from theory to practice is important.
This is because the essence of scientific knowledge is not to remain at the theoretical level but be used to create innovative practices that could be relied on to address real life challenges.
This outcome-oriented approach will undoubtedly encourage initiatives that will transform education-related theoretical knowledge into practice.
We hope EDUCCON Education Conference will be a starting point of a product (outcome) oriented approach that will find innovative and authentic solutions to educational problems. We would be honored with your attendance to our conference.

 

Değerli meslektaşlarım,
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde 7-8 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan EDUCCON Eğitim Konferansı'nın ilk duyurusunu yapmaktan mutluluk duymaktayız.
EDUCCON Eğitim Konferansı, Eğitim Alanındaki yenilikleri paylaşmak amacıyla bilim insanlarını, uygulayıcıları, eğitimle ilgili kurum ve kuruluşları bir platformda buluşturmak amacıyla düzenlenmiştir.
Sizleri EDUCCON'a Eğitimdeki yeni ve özgün kavram, yaklaşım, tasarım ve modelleri paylaşmaya, yenilikçi ürün, materyal ve patentleri tanıtmaya/tanımaya davet ediyoruz.
Eğitimdeki bilimsel bilgi birikiminin teoriden pratiğe dönüştürülmesi önem taşımaktadır. Bu alandaki bilimsel bilgi birikiminin teorik düzeyde kalmaması, teorik bilgileri gerçek hayatta uygulamaya aktaran yenilikçi uygulamaların sunulması ve ilgililerle paylaşılması, özellikle ülkemizde önemli bir boşluğu dolduracaktır. Çıktı odaklı bu yaklaşım, eğitimle ilgili bilgileri kuramdan uygulamaya dönüştürme girişimlerini de teşvik edecektir.
Eğitimin bilimsel bir yaklaşımla ele alınacağı, ürün (çıktı) odaklı bir yaklaşımla eğitim sorunlarına yenilikçi ve özgün çözümlerin paylaşılacağı EDUCCON Eğitim Konferansı'nın yeni bir başlangıç olmasını diler, konferansa katılmanızdan onur duyarız.


Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş (EDUCCON Chair)
Ankara University, Faculty of Educational Sciences