Announcement:
Home / Çalıştay 6 : Eğitim Araştırmalarında Eleştirel Söylem Analizi

Çalıştay 6 : Eğitim Araştırmalarında Eleştirel Söylem Analizi

Çalıştay 6 Register for this Event
Eğitim Araştırmalarında Eleştirel Söylem Analizi
Moderatör Doç.Dr. Fatma Mızıkacı, A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi EPÖ Anabilim Dalı
Süre: 240 Dakika
Hedef Grup: Eğitim bilimleri alanındaki araştırmacılar
Katılımcı: 25 Kişi (Aşağıdaki alanlardan her birinden 5 kişi olmak üzere 25 araştırmacı: Eğitim Yönetimi, Eğitim Psikolojisi, Türk Dili ve Edebiyatı, Eğitim Programları ve Öğretimi, Yetişkin Eğitimi)
Ön Kayıt: Zorunlu
Tarih:  Lütfen EDUCCON 2018 Programına bakınız.
Yer:  Lütfen EDUCCON 2018 Programına bakınız.
İstenenler:
İçerik: Amaç: bu çalıştayın amacı eleştirel söylem analizi teorisi ve eğitim bilimleri araştırmalarında kullanımı ile ilgili bilgi sağlamak ve katılımcıların kendilerinin oluşturacakları/elde edecekleri veriler üzerinde eleştirel söylem analizi uygulaması yapmalarına yardımcı olmaktır.

Kapsam: Eğitim Yönetimi, Eğitim Psikolojisi, Türk Dili ve Edebiyatı, Eğitim Programları ve Öğretimi, Yetişkin Eğitimi alanlarındaki araştırmacılar tarafından araştırma amaçları doğrultusunda elde edilen ya da oluşturulan araştırma verilerinin analizini kapsar

Önbilgiler: başlangıç düzeyinde nitel araştırma bilgisi

Gerekli hazırlıklar: 1) araştırmacıların yürüttükleri ya da yürütmeyi planladıkları araştırmalarda kullanacakları verilerin (program metinleri, ders kitaplarından bölümler, okuma parçaları, edebi metinler, raporlar, duyurular, kanun ve yönetmelikler, ders planları, yönergeler vb.) ham haliyle bulundurulması 2) araştırmacıların 5’er kişilik gruplarda kendilerinin getirdikleri bir verinin analizi üzerinde ekip çalışması yapmaya hazırlıklı olmaları

Aşamalar:

–        Giriş ve teorik çerçevenin oluşturulması (20 dk)

–        Veriler üzerinde karar verme ve grupların yol haritalarını oluşturması (10 dk)

–        Eleştirel söylem analizi uygulaması ve rapor yazma (180 dk)

Raporların sunumu ve değerlendirme (30 dk)  (dışarıdan dinleyiciye açık)

Sertifika EDUCCON 2018 Katılım Belgesi