Announcement:
Home / Çalıştay 2 : Eğitim Bilimlerinde R Yazılımı ve Kullanımı

Çalıştay 2 : Eğitim Bilimlerinde R Yazılımı ve Kullanımı

Çalıştay 2 Register for this Event
Eğitim Bilimlerinde R Yazılımı ve Kullanımı
Konuşmacılar Dr. Öğrt. Üyesi Önder Sünbül (Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Doç.Dr. C.Deha Doğan (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Süre: 120 Dakika
Hedef Grup: R programlama diline ilişkin bilgi sahibi olmayan veya  R ile ilk defa tanışacak araştırmacılar, öğrenciler

R programlama diline ilişkin başlangıç veya orta düzeyde bilgiye sahip araştırmacılar, öğrenciler

Katılımcı: Sınırlama Yoktur
Ön Kayıt: Zorunlu
Tarih:  Lütfen EDUCCON 2018 Programına bakınız.
Yer:  Lütfen EDUCCON 2018 Programına bakınız.
İstenenler: Arzu eden katılımcılar https://www.r-project.org/ adresinden R yazılımını bilgisayarlarına indirebilirler.
İçerik: Bu çalıştayın amacı son yıllarda istatistiksel veri analizi sürecinde oldukça yaygınlık kazanan R programlama dilini ve R yazılımını ilişkin tanıtıcı etkinlikler gerçekleştirmektir. Bu bağlamda R yazılımının diğer istatistiksel paket programlardan farkı ve getirdiği avantajları örnekler eşliğinde açıklanacaktır. Bunun yanı aşıra R programlama dilin nasıl öğrenileceği, bu süreçte nasıl bir yol izlenmesi ve hangi kaynaklardan nasıl faydalanılması gerektiği hususlarında yönlendirici bilgiler sunulacaktır.
Sertifika EDUCCON 2018 Katılım Belgesi

 

Workshop 2 / Register for this Event
R Software in Educational Sciences and Its Usage
Speakers Dr. Önder Sünbül (Mersin University Education Faculty)

Doç.Dr. C.Deha Doğan (Ankara University Educational Sciences Faculty)

Time: 120 minutes
Target Group: Researchers and students who don’t have any knowledge about R programming language or will learn about it for the first time. Researchers and students who have basic and intermediate level of knowledge about R programming language.
Participants: No limit
Pre-registration: Compulsory
Date: Please check the EDUCCON 2018 Program
Venue: Please check the EDUCCON 2018 Program
Equipments: Participants can download R software from this link  https://www.r-project.org/
Content: The aim of this workshop is to introduce R programming language which has become popular in statistical data analysis in recent years and R software. The difference of R software from other statistical programs and its advantages will be explained with examples. Moreover, the information about how R programming language will be learnt, what kind of way should be followed and which sources should be used will be given.
Certificate EDUCCON 2018 Certificate of Attendance