Announcement:
Home / Çalıştay 1 : Endüstri 4.0 ve Robotik Eğitimi

Çalıştay 1 : Endüstri 4.0 ve Robotik Eğitimi

Çalıştay 1 Register for this Event
Endüstri 4.0 ve Robotik Eğitimi
Moderatör Mehmet Halit Calayır, robotsepeti.com, Genel Müdür
Süre: 50 Dakika
Hedef Grup: Akademisyenler, Öğretmenler, Profesyoneller
Katılımcı: 200 Kişi
Ön Kayıt: Zorunlu
Tarih: Lütfen EDUCCON 2018 Programına bakınız.
Yer:  Lütfen EDUCCON 2018 Programına bakınız.
İçerik: Dünya üretim sisteminde yeni bir vizyona geçmeye hazırlanıyor. Nesnelerin interneti ve robotik teknolojilerinin en ileri düzeyde uygulanarak üretimin akıllı ve birbiriyle haberleşen otonom sistemler tarafından gerçekleştirilmesi üzerine kurulu bu sistem dünya çapında Endüstri 4.0 adı altında yankı buldu. Aslında bu kavram her ülkenin demografik yapısı ve ihtiyaçlarına göre tekrar yorumlanarak farklı isimler almakta, ancak amaç genel doğrultuda bir yönde ilerliyor. Üretim daha hatasız ve haberleşebilen akıllı sistemler ile yönetilecek ve gerçekleştirilecek. En önemlisi ise artık Uzak Doğu ülkelerine maliyetler sebebiyle olan bağımlılık bitecek. Bu doğrultuda yaklaşan yeni sanayi düzenine adapte olabilen bir neslin yetişmesi şu anda ülkeler açısından kritik görülmekte ve bu sebeple eğitim sistemleri tamamen değiştirilmektedir. Yaşadığımız bu yeni Eğitim Devriminde en kritik ve en stratejik konu ROBOTİK EĞİTİMİ kabul edilmektedir. Robotik eğitimini doğru bir sistematikle alan nesiller yeni endüstri devriminin de kurucuları, uygulayıcıları ve yöneticileri olacaklar. Öyle ise ROBOTİK bilimi nasıl bir ROBOTİK EĞİTİMİ ile uygulanmalıdır. Dünya’da bu konuya verilen önem ne seviyelerdedir? Dünyadan farklı örnekler nelerdir? Ülkemizde yapılan çalışmalar nelerdir? Endüstriyel robotik nedir ve Eğitimde nasıl anlatılmalıdır? Bu çalıştayda bu sorulara cevap aranacaktır.
Sertifika: EDUCCON 2018 Katılım Belgesi
Sponsorluk: robotsepeti.com
Workshop 1 / Register for this Event
Industry 4.0 and Robotics Training
Moderator: Mehmet Halit Calayır, robotsepeti.com, General Manager
Time: 50 Minutes
Target Group: Academicians, Teachers, Professionals
Participants: 200
Pre-registration: Compulsory
Date: Please check the EDUCCON 2018 Program
Venue: Please check the EDUCCON 2018 Program
Content: The world is preparing for a new vision in the system of mass production. The system, which is referred to as Industry 4.0, comprises of autonomous systems that are smart and communicate with each other by practicing the state of art internet of things and robotics technologies. In fact the concept takes on different names depending on the demographics and needs of each country; however, the general purpose proceeds in a similar direction. Production will be managed and realized by error-free and intercommunicating smart systems. Above all, dependence on Far eastern countries due to high costs will be eliminated. In this direction, creating a new generation that can adapt to the approaching new industry is of critical importance for countries now. Therefore, educational systems are being completely revised. In the era of this new Educational Revolution, ROBOTICS EDUCATION is accepted to be the most critical and strategic topic. Generations that receive robotics education with a proper system will become the founders, implementers and administrators of the new industrial education. Under these circumstances, how should the science of ROBOTICS be implemented with the ROBOTICS EDUCATION? What is the level of importance attached to the topic in the world? What are some of the various examples from the world? What are some of the studies in our country? What is industrial robotics and how should it be taught in education? These questions will be addressed in this workshop.
Certificate: EDUCCON 2018 Certificate of Attendence
Sponsorship: robotsepeti.com