Announcement:
Home / EDUCCON

EDUCCON

Birinci meselemiz eğitimdir! diyenler;

İlki, 2017 yılında düzenlenen EDUCCON, odağında yenilik olan çalışmalar için bir ortam sunmayı hedeflemektedir.

EDUCCON 2017 çıktıları www.educcon.org adresinde yayınlanan Novelty Year Book 2017 ve EDUCCON Youtube kanalında paydaşlara sunulmaya devam etmektedir.

Eğitimdeki bilimsel bilgi birikiminin teoriden pratiğe dönüştürülmesi önem taşımaktadır. Bilimsel bilgi birikiminin teorik düzeyde kalmaması, teorik bilgileri gerçek hayatta uygulamaya aktaran yenilikçi uygulamaların sunulması ve ilgililerle paylaşılması önemlidir.

Çıktı odaklı bir etkinlik olan EDUCCON, tüm katılımcılar ve ilgili paydaşlarla iş birliği ve etkileşim imkanı sunan, eğitimle ilgili bilgileri kuramdan uygulamaya dönüştürmeyi teşvik eden bir organizasyondur.